ສັບພະຄຸນ

ອກເອົາບຸນ ສາທຸໆ…!! ອັນນີ້ແມ່ນຕົ້ນຕູມຂາວ ເປັນຢາບຳລຸງຫົວໃຈ,ບຳລຸງປະສດ ແລະ ແກ້ແຜເນົ່າເປື່ອຍຊຳເຮື້ອ

ສັບພະຄຸນຂອງຕົ້ນຕົ້ນຕູມກາຂາວແມ່ນມີຫລາກຫລາຍ​ຫລື​ສາມາດເອົາມາເປັນຢາຮັກສາໂລກພະຍາດຫລາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ຮາກ: ຝົນກັບນ້ຳທາແກ້ອັກເສບງູກັດ (ຮາກ, ຕົ້ນ), ເປັນຢາແກ້ໄຂ້ມາລາເຣຍ, ແກ້ທ້ອງອືດ, ທ້ອງເຟີ້ ແລະ ຕົ້ມດື່ມເປັນຢາລະບາຍ (ຕົ້ມປະສົມກັບຕົ້ນກຳແພງຈັດຊັ້ນ, ຮາກປໍຂາວ ແລະ ຮາກສະມ່ວງ). ເປືອກຕົ້ນ: ຊ່ວຍຈະເລີນອາຫານ (ເປືອກຕົ້ນ, ເນື້ອໄມ້), ເປັນຢາບຳລຸງຫົວໃຈ, ຄ້ຽວກິນກັບເກືອແກ້ອາການເຈັບທອງ,...

ຫາມາຕົ້ມດື່ມ ຊ່ວຍແກ້ປວດຫຼັງ ປວດແອວ, ກະດູກທັບເສັ້ນແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ.

ມີ້ນີ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ດີໆມາແນະນຳ ນ້ຳຕົ້ມແກ່ນອີຮຸມ , ແກ້ປວດຫຼັງ , ປວດແອວ , ກະດູກທັບເສັ້ນ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງອັກເສບ ?? . + ຄັນປະໂຫຍດຂອງນ້ຳຕົ້ມແກ່ນອີຮຸມມີດັ່ງນີ້: + ສັບພະຄຸນ : ນ້ຳຕົ້ມແກ່ນຜັກອີຮຸມ ດື່ມແລ້ວ ແກ້ປວດເມື່ອຍຮ່າງກາຍ...