ດ່ວນ.! ໂດດຂົວອີກແລ້ວ

0

ມີຄົນຈະໂລດຂົວຂ້າໂຕຕາຍອີກແລ້ວ 🥲

ໄປຕະຫລາດ ຂາກັບເຫັນນາງຢືນຢູ່ສົ້ນຂົວ ບໍ່ໄດ້ຄີດວ່ານາງຈະມາຂ້າຕົວຕາຍ ຄິດວ່າມາຢືນເລ່ນຊົມວີວ (ໂຊກດີທີ່ສຸດ

ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ພົນລະເມືອງດີເຫັນກ່ອນ )📌ປັນຫາຊີວິດມີທຸກຄົນ ມີເບົາ ມີຫນັກ ມີສາຫັດ ທຸກຄົນ ອົດທົນສູ້ຜ່ານມັນໄປໃຫ້ໄດ້

ຄວາມສຸກຢູ່ນຳເຮົາຄາວດຽວ ຄວາມທຸກຄືກັນ ມີສະຕິ ໃນການໃຊ້ຊິດ

✅ໄດ້ເກີດເປັນຄົນ ຊາດດຽວ ສຸກທຸກ ໃຊ້ຊີວິດນີ້ໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າ ທີ່ສຸດ

✅ບອກຕົວເອງ

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *