ລະວັງລູກນ້ອຍຂອງທ່ານໃຫ້ດີອຸບັດຕິເຫດເກີດໄດ້ທຸກເວລາ.

0

ລະວັງລູກນ້ອຍຂອງທ່ານໃຫ້ດີອຸບັດຕິເຫດເກີດໄດ້ທຸກເວລາ.

ຄອບຄົວທີ່ມີລູກນ້ອຍຄວນລະວັງເປັນພິເສດ❗️ລູກນ້ອຍໄວກຳລັງແອບຍ່າງແລະກຳລັງ

ໃຊ້ລໍ້ຊະນິດນີ້ຢູ່ແມ່ນຄວນເອົາໃຈໃສ່ລູກບໍ່ໃຫ້ຫ່າງ ເພາະມັນມີຄວາມອັນຕະລາຍພໍສົມຄວນ 😢

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *