ຂ່າວດີ ເງິນລົງແລ້ວ ດີໃຈບໍ ປະຈຳ 27 ມີນາ 2023

0

ມື້ນີ້ເຫັນວ່າເລດເງີນລົວ ແລ້ວ ..​

.

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້-ເງິນຝາກ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆຂອງ ທະນາຄານ

#ລາຍລະອຽດ ຂອງເລດເງີນການແລກປ່ຽນມີດັ່ງນີ້:

ມື້ນີ້ເລດເງີນແມ່ນ 510.2..ຕາມເລດນອກທີ່ອັບເລດເປັນຊົ່ວໂມງ…

ຫມາຍເຫດ!..ມື້ນີ້ ເລກນອກແມ່ນສູງກວ່າທະນາຄານເດີ້ແລະອັບດັບເປັນລາຍຊົ່ວນາທີຫລືຊົ່ວໂມງ

2. ອັບເດດລາຄາຄໍາປະຈໍາວັນ ຖ້າມີການປ່ຽນແປງພາຍໃນມື້ທາງເຮົາຈະແຈ້ງຜ່ານໜ້າຮ້ານ ແລະ ລະບົບຂອງຮ້ານຄໍາພູວົງ

ລາຄາຄຳມື້ນີ້ 16,939,000.. ຕາມຕະຫລາດຄາດໄວ້ລາຄາຄຳຍັງເພີ່ມຂື້ນອີກ,​ແລະ ຈະພຸ່ງໄປເຕະ 18ລ້ານ 19 ລ້ານ..ລາຍລະອຽດຂອງລາຄາຄຳເພີ່ມເຕີມມີທ່ນສາມາດພົວພັນດັ່ງນີ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *