ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືລອນຳທຸກຄົນແນ່ເດີ

0

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືລອນຳທຸກຄົນແນ່ເດີ

ຕອນນີ້ຫລານສາວຂ້ອຍຖືກງູໂຕຢູ່ໃນຮູບກັດ ຕອນນີ້ອາການບໍດີຂື້ນ

ຖ້າວ່າໃຜມີວີທີແກ້ໄຂຫືລວ່າມີຢາປີ່ນປົວຂໍໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາເບີ 99883363

..

..

..

ທີມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *