ແຊດ່ວນ.! ຫາພີ່ນ້ອງ ລົດຕຳເສົາມ້າລາຍ ບໍ່ຮູ້ຊື່ບໍ່ຮູ້ພີ່ນ້ອງບໍ່ມີເອກະສານຫຍັງ

0

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແດ່ມີຄົນເຈັບເກີດອຸປະຕິເຫດລົດຕຳເສົາມ້າລາຍຢູ່ເຂດບ້ານບາກມ.

ສຸຂຸມາຜູ້ກ່ຽວບໍ່ຮູ້ສະຕິແຂນເບື້ອງຂວາຫັກຂາເບື້ອງຂວາຂາດ

ບໍ່ຮູ້ຊື່ບໍ່ຮູ້ພີ່ນ້ອງບໍ່ມີເອກະສານຫຍັງຖ້າໃຜຮູ້ແມ່ນໃຫ້ພົວພັນມາຫາທາງເຮົາດ່ວນຄົນເຈັບຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງສຸຂຸມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *