ມີສອງເອື້ອຍນ້ອງຍາງໄປໂຮຽຮງນຫຼັງເລີກຮຽນ

0

ອີຕົນນ້ອງເດ😭ໃນວັນທີ23/3/2023 ມີສອງເອື້ອຍນ້ອງຍາງໄປ

ໂຮຽຮງນຫຼັງເລີກຮຽນຕອນບາຍປະມານ 11:30ໂມງທັງສອງກໍໄດ້ຍາງກັບເຮືອນເພືອມາກີນເຂົ້າສວຍກ່ອນຈືງກັບ

ໄປໂຮຽຮງນແຕ່ພໍມາຮອດກາງທາງມີລົດ22ລໍ້ແກແຕງໂມແລ່ນໂດຍຄວາມໄວຈືງເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດຕຳຜູ້ເປັນນ້ອງເສຍຊີວິດຄັນທີ😭😭😭

ຈຸດເກີດເຫດຢູ່ທີບ້ານພູສະຫວັນ.ເມືອງໄຊ.ແຂວງອຸດົມໄຊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *