ກະໂພດດອກສາມຫລຽມທ້ອງຄຳເອີຍ ຂ້ອຍຫົລງຂັບຜ່າໄຟແດງກະມາປັບເງີນຕັ້ງ 2000ຢວນ

0

ກະໂພດດອກສາມຫລຽມທ້ອງຄຳເອີຍ ຂ້ອຍຫົລງຂັບຜ່າໄຟແດງກະມາປັບເງີນຕັ້ງ 2000ຢວນ

….

ເປັນເງີນລາວ5.000.000ລ້ານກີບບໍ່ມີນະໂຍບາຍບ້ານເມືອງເຮົາປະເທດລາວເຮົານາຍຍົກລັດທະບານປະເທດເຮົາ

ເພີ່ນສ່າງກົດຫມາຍແນວໄດ້ໃຫ້ສາມຫລຽມທ້ອງຄຳໃຊ້😭😭😭

ທີມາ

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *