ຈູດເຮືອນຕົນເອງ.

0

ຈູດເຮືອນຕົນເອງ.

ໃນເວລາ 20:30 ຂອງວັນທີ 17/03/2023 ທ້າວ ອ່ຽນ ອາຍຸ 28 ປີ, ຢູ່ບ້ານ ຄຽງໂຄ້ງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງສາລະວັນ ລົງມືຈູດເຮືອນຕົນເອງ.

– ລວມມູນຄ່າເສຍຫາຍ: 168.150.000 ກີບ

..

..

..

..

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *