ແບບນີ້ກະຊ່ວຍພໍ່ປະຢັດຄ່າໄຟໄດ້ດົນຢູ່

0

ເຫດເກີດ ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ.ເມື່ອພໍ່ໄປວຽກຕ່າງແຂວງ 2 ມື້,

ໃຫ້ລູກຊາຍເຝົ້າເຮືອນ ແລະ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍພໍປະຢັດຄ່າໄຟ, ລູກຊາຍເລີຍໄດ້ປິດໄຟອ່າງປາ.

ແຕ່ເມື່ອພໍ່ກັບມາເຫັນສະພາບ(ຕາມຮູບລຸ່ມນີ້) ເຖິງກັບເວົ້າບໍ່ອອກ.

ແບບນີ້ກະຊ່ວຍພໍ່ປະຢັດຄ່າໄຟໄດ້ດົນຢູ່

..

ຄລິບ

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *