ໄກ່ຂອ້ຍຕອ້ງຊະນະ

0

ຫຳໄກ່ເດີໂລລະ….ໄກ່ຂອ້ຍຕອ້ງຊະນະ..🤣🤣

” ໄກ່ພັນດຸ ມັນຕ້ອງແບບນີ້ “(ຕີໄດ້ທັງໃນ ແລະ ນອກສັງວຽນ…ຮາຮາ)

..

ເບິ່ງແຕ່ເພິນໃສ່ຄຳຢູ່ນຳແຂນນຳມືຫັ່ນແລ້ວເປັນຫຍັງບໍ່ຊື້ສະລິບໃສ່ແດ່ນໍ້ຍອມໄຈເດະ.​😁

..

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *