ແຈກເງິນແລະເຂົ້າໜົມໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ເຂດຊົນນະບົດ 100ກວ່າຄົນ

0

ແຈກເງິນແລະເຂົ້າໜົມໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ເຂດຊົນນະບົດ 100ກວ່າຄົນ

ຮູ້ສືກມີຄວາມສຸກເມື່ອໄດ້ຊ່ວຍຄົນອື່ນ ຈາກຊາຍຢູ່ໃສໃຈດີ ຮູ້ໜ້າບໍ່ຮູ້ໃຈ

.

ຄລິບ

..

..

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *