ປະກາດຫາຄົນຫາຍຕົວເດີ ຫາຍຕົວໃນສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ຊື່ນາງນ້ຳຝົນ

0

ປະກາດຫາຄົນຫາຍຕົວເດີ ຫາຍຕົວໃນສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳ ຊື່ນາງນ້ຳຝົນ

ຍາດພີນ້ອງຕິດຕໍບໍ່ໄດ້ຫຼາຍມື້ແລ້ວ ໃຜພົບເຫັນລົບກວນຕິດຕໍຫາແດ່ເດີ ຂອບໃຈທຸກຄົນ🙏

ຂໍຄວາມຊວຍເຫຼື້ອແດ່ເດີເພື່ອນເຟດ🙏☎️02052270666

..

ທີມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *