ປະໂທ້ ແບບນີ້ກໍ່ມີເນາະ ໝູ່ຢອກກັນຍັງເມົາ

0

ກຳລັງອອກໄດ້ທີ່ຢຸດກະຢຸດບໍ່ໄດ້😀😀

..

..

ຕ້ອງໄດ້ສັ່ນດາກໄປນຳ😀😀

..

ຄລິບ

ທີມາ

..

ຜູ້ທີຖາຍເບົ່າກະຄວນນຸງສິນຫລືຜ້າຫຍັງກະໄດ້ເພື່ອປົກປິດເພື່ອເປັນຄວາມງາມໃຫ້ແກ້ຕົວເອງ…

ຫມູຜູທີຖ່າຍຮູບ ເມືອເຫັນຫມູຢູ່ໃນຖານະນັ້ນກະບໍ່ຄວນຖ່າຍອັບລົງໂຊຊຽວ ເບິງແລ້ວມັນຄືການລົງເພືອປອກເປືອກຫມູຄູກັນ (ຫມູແບບນິ້ບໍ່ຄວນຄົບ) …

..

..

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *