ພົບເຫັນພະພຸດທະຮູບ ຄາດວ່າອາດຖືກດິນຖົມມາບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 2800 ປີເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າລາວ

0

ປະຊາຊົນບ້ານໜອງບົວນ້ອຍ ເມືອງປະທຸມພອນ

..

ໄດ້ອອກແຮງງານອະນາໄມລວມ ແຕ່ໄດ້ພົບເຫັນພະພຸດທະຮູບ ຄາດວ່າອາດຖືກດິນຖົມມາບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 2800 ປີເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າລາວ

ເຮົາເປັນຕົ້ນກຳເໜີດພຸດທະສາດສະນາ ສປປລາວເຄີຍຈະເລິນຮຸ່ງເຮືອງໃນອະດີດມາບໍ່ຕ່ຳກວ່າ3000ປີ

ຜູ້ໃດສາທຸລະຊິໂຊກດີຖືກເລກທຸກງວດຖ້າແມ່ນຊື້ 00-99

..

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *