ຢຶນຢັນ ຕ້ອງສໍາເລັດແນ່ນອນ

0

ເລັ່ງໂຄງການສ້ອມແປງສຸກເສີນ ທາງພູ 9 ຫລັກ ໃຫ້ທັນກ່ອນສົງການບຸນປີໃໝ່ລາວ.

..

ທາງ ກຸ່ມບໍລິສັດລາວໃຕ້ ການຄ້າ-ການລົງທຶນ ຈໍາກັດ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບການສ້ອມແປງ

ຢຶນຢັນ ຕ້ອງສໍາເລັດແນ່ນອນ👏👏👏

.

..

..

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *