ເຫດການ ເກີດຂື້ນນຳ ເອື້ອຍຂ້ອຍ, ບັດATM ຢູ່ນຳລາວ,ລະຫັດກະບໍ່ມີໃຜຮູ້

0

ເຫດການ ເກີດຂື້ນນຳ ເອື້ອຍຂ້ອຍ, ບັດATM ຢູ່ນຳລາວ,

ລະຫັດກະບໍ່ມີໃຜຮູ້, ຢູ່ຊື່ນໆ ກະມີຄົນກົດ ເອົາເງິນລາວຢູ່ ຫຮວງພະບາງ ດ້ວຍການໃຊ້ QRcode , ຕື່ນເຊົ້າມາ ເຂົ້າປະທະນະຄານ ສາຂາໃຫຍ່ ແຂມຂອງ,ທະນະຄານ

ກະໃຫ້ຂຽນໃບ ສະເຫນີ ເບິ່ງກ້ອງ ວົງຈອນປິດ, ເພິານວ່າປະມານ 4 ມື້ ຫາກມີຄົນໂທຫາ , ເຫດເກີດແຕ່ວັນທີ່ 28/02/2023,

ມາຮອດປະຈຸບັນ ຍັງ ບໍ່ມີໃຜຕິດຕໍ່ຫາເທື່ອ, ປານນີ້ ຄົນກົດເງິນ ອອກນອກປະເທດລະແລ້ວ.

1. ຄົນໄປກົດ ຮູ້ລະຫັດເຂົ້າ BCELone,
2. ຄົນໄປກົດ ຫັນຮູ້ ລະຫັດ ກົດເງິນ 6ຕົວເລກ,
ແມ່ນໃຜເດ ຈະແຮກໄດ້ແບບນີ້ ?????????

ຄວາມຄິດສ່ວນຕົວແລ້ວ, ຖ້າເກີດ ເຫດການແບບນີ້ ທະນະຄານຕ້ອງເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບ ສົ່ງເງິນຄືນ, ເພາະວ່າ ເຮົາຝາກເງິນກັບທະນະຄານ, ເຫັນລົງຂ່າວເຕືອນໄພ ເວລາກົດເງິນ,

ບໍ່ເຄີຍເຫັນທະນະຄານ ອອກມາແຈ້ງວ່າແມ່ນແທ້ຫຮືບໍວ່າມີຄົນໄປຕິກຕັ້ງອຸປະກອນເເຮັກ ? ກ້ອງກະມີ? ເວລາຕິດຕັ້ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາ ? ເປັນຫຍັງທະນະຄານ ບໍມີຄວາມປອດໄພ ? ແມ່ນ ຄົນນອກ ຫຮື ຄົນ ໃນ ? ເຮົາກະບໍຮູ້ ? ຖ້າ ຕູ້ ສີ ຕູ້ ສາ

ຝາກເງິນໄວ້ ທະນະຄານ ໂດຍເພິ່ນ ບໍຮູ້ຫຍັງ ນີ, ເປັນໄປໄດ້ສູ້ງ ວ່າຈະຖືກຫລັກກົດເງິນແບບນີ້ໄດ້. ຢ່າລືມວ່າ ລະຫັດບັດ ຕ່າງ ໆ ບໍ່ແມ່ນ ມີແຕ່ ເຈົ້າຂອງບັນຊີ ແກ້ໄຂໄດ້.

ສະຫຮຸດວ່າ ຖ້າເກີດ ເຫດການແບບນີ້ ຢາກໃຫ້ທະນະຄານຮັບຜິດຊອບໃຊ້ເງິນໃຫ້ຊາຊົນ ສາ, ສ່ວນຖືກຫລັກດ້ວຍ ວິທິໃດຫັນ ໃຫ້ທະນະຄານປັບປຸງແກ້ໄຂສາ, ຄົນເກັງ ກະບັກຫຮາຍໆ ຢູ່ອົງກ່ອນ,

ພັດທະນາ app ກະບັກເກັ່ງໆ, ໃຫ້ພາກັນຄິດແດ່ ເລື່ອງຄວາມປອດໄພ ຂອງເງິນປະຊາຊົນ ຫຮືໃຫ້ມີ option ໃຫ້ປະຊາຊົນເວົ້າເລື່ອງຕວາມປອດໄພ ຫຮື ປະກັນໄພຫຍັງຕ່າງໆ,ເດືອນເທົ່າໃດ ກະວ່າກັນໄປ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *