ຜູ້ບາວຈີນມາຕັດຜົມບອກໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ສາວລາວ ໃຫ້ເພີນແດ່

0

ຜູ້ບາວຈີນມາຕັດຜົມບອກໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜູ້ສາວລາວ

ໃຫ້ເພີນແດ່ ພອມເປ ໃຫ້ເດືອນລະ10,000ລ້ານ

ທີມາ

✂️#kougbarber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *