ດ່ວນ.ໄຟໄໝ້ ລົດຈອດຢູ່ ແຄມທາງ

0

ດ່ວນໄຟໄໝ້ ລົດຈອດຢູ່ ແຄມທາງ ແຕ່ໂຊກດີ

ມີປະຊາຊົນ ມາເຫັນ ມອດໄຟໄດ້ທັນ

ສາເຫດ ຈູດໄຮ້ລາມມາໄໜ້ລົດ ຈອດຢູ່ແຄມທາງ

.

.

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *