ດ່ວນ.! ເຈົ້າຂອງຮ້ານຖຶກລົງໂທດແລ້ວ ອອກຂໍໂທດເຫດການເຮັດເກີນກວ່າເຫດ

0

ປກສ ແຂວງໄຊສົມບູນ ສືບສວນກໍລະນີ ມັດເດັກນ້ອຍລັກເຂົ້າໜົມຕິດລົດຈັກ.

.

ທາງເຈົ້າຂອງຮ້ານໄດ້ອອກມາຂໍໂທດຕໍ່ການກະທໍາຜິດ ແລະໄດ້ຮັບການສຶກສາອົບຮົມຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ!

.

.

.

.

ຄລິບ ແມ່ຄ້າຂໍໂທດ

ຄລີບ ຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *