ຕົ້ນທືນຊີວິດຄົນເຮົາບໍ່ຄືກັນ

0

ໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ໃວ້ເດີ້ລູກ ວ່າໂລກນີ້ມັນບໍ່ໄດ້ສວຍງາມສະເໝີໄປກັບຄົນຈົນຄືເຮົາ

ມັນມີຄົນໃຈຮ້າຍ ໃຈດຳ❤️‍🩹 ແຕ່ມັນກໍ່ຍັງມີຄົນໃຈດີມີນຳໃຈອີກຫຼາຍຄົນທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າເຊັ່ນຂ້ອຍແລະທົ່ວປະເທດ❤️‍🩹

ຕົ້ນທືນຊີວິດຄົນເຮົາບໍ່ຄືກັນ❤️‍🩹😇🙏🙏

.

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *