ບໍ່ເຫັນພາບ ຟັງແຕ່ເພງ ນຳຕາກະໄຫລແລ້ວ

0

ບໍ່ເຫັນພາບ ຟັງແຕ່ເພງ ນຳຕາກະໄຫລແລ້ວ.. ແຕ່ມື້ນີ້ເຫັນກັບຕາ ສັງຄົມທັງຫລາຍກັ່ນນ້ຳຕາບໍ່ຢູ່

,


,

,

ຟັງເພງ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *