ວິນຂໍມອບການສຶກສາໃຫ້ນ້ອງ 10,000,000 ກີບ

0

ວິນຂໍມອບການສຶກສາໃຫ້ນ້ອງ 10,000,000

ສູ້ໆນ້ອງ ມື້ນີ້ເຮົາບໍ່ມີ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຊິໄດ້ດີບໍ່ໄດ້

..

..

ຄລິບ

ຄົນທີ່2

ຊ່ວຍທຶນການສຶກສາໃຫ້ນ້ອງ ຈຳນວນ 10ລ້ານກີບ

ຊ່ວຍທຶນການສຶກສາໃຫ້ນ້ອງ ຈຳນວນ 10ລ້ານກີບ
ເບື້ອໄດ້ໂອນໄປໃຫ້ນ້ອງແລ້ວ 9999999ກີບ

ຂໍໃຫ້ນ້ອງປອດໄພ ແລະມີຊີວີດທີ່ດີກວ່ານີ້ ອິຕົນເດລູກເອີຍຍຍຍຍຍຍຍ.

ຂໍໃຫ້ເງິນທັງຫມົດຮອດໂຕນ້ອງ ແລ້ວກະໃຫ້ນ້ອງໄດ້ຮຽນເກັ່ງໆເດີ້ລູກ ບີບຫົວໃຈຄົນຜູ້ນີ້ຄັກໆ ຄອບຄົວຂ້ອຍຊ່ວຍໄດ້ເທົ່ານີ້ເດີ້ລູກເດີ້

..

..

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *