ຊ່ວຍທຶນການສຶກສາໃຫ້ນ້ອງ ຈຳນວນ 10ລ້ານກີບ

0

ຊ່ວຍທຶນການສຶກສາໃຫ້ນ້ອງ ຈຳນວນ 10ລ້ານກີບ
ເບື້ອໄດ້ໂອນໄປໃຫ້ນ້ອງແລ້ວ 9999999ກີບ

ຂໍໃຫ້ນ້ອງປອດໄພ ແລະມີຊີວີດທີ່ດີກວ່ານີ້ ອິຕົນເດລູກເອີຍຍຍຍຍຍຍຍ.

ຂໍໃຫ້ເງິນທັງຫມົດຮອດໂຕນ້ອງ ແລ້ວກະໃຫ້ນ້ອງໄດ້ຮຽນເກັ່ງໆເດີ້ລູກ ບີບຫົວໃຈຄົນຜູ້ນີ້ຄັກໆ ຄອບຄົວຂ້ອຍຊ່ວຍໄດ້ເທົ່ານີ້ເດີ້ລູກເດີ້

..

..

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *