ແຊຣ໌ຊ່ວຍ ແດ່ເດີແມ່ຄ້າເຫັນແລ້ວຫົດຫູຫຼາຍ

0

ແມ່ຄ້າເຫັນແລ້ວຫົດຫູຫຼາຍ🥺 ນ້ອງຍັງນ້ອຍເອີ້ນນ້ອງມາຄ່ອຍບອກຄ່ອຍສອນກໍ່ໄດ້😢

ອີ່ຕົນນ້ອງຄິດເຫັນໂຕເອງຕອນຍັງນ້ອຍ😭 ຢາກຫຍັງກໍ່ບໍ່ໄດ້ກິນນຳເພິ່ນຍ້ອນເຮົາທຸກ😔

#ລົບກວນແຊຣ໌ຊ່ວຍ ແດ່ເດີ ຂໍໃຫ້ຜູ້ປົກຄອງນ້ອງຕິດຕໍ່ຫາແມ່ຄ້າຮ້ານ Nicky ຂາຍຖືກ2ແນ່

ແມ່ຄ້າຢາກຊ່ວຍນ້ອງນ້ຳໃຈເຫຼັກໆນ້ອຍໆຈາກຮ້ານເປັນຈຳນວນເງິນ 500,000ກີບ

ທີມາ

ຄົນທີ່2

🥰🥺ລົບກວນແຊຣ ໃຫ້ວົງວຽນແດ່ ທຸກຄົນ ຢາກຕິດຕໍ່ຫາພໍ່ກັບແມ່ຫຼານນອ້ຍຄົນນີ້ ວົງວຽນ

ຢາກຊວ່ຍເຫຼືອທຶນການສຶກສາຈຳນວນເງີນ1.000.000ກີບ ແລະ ຫມູ່ຄູ່ທີ່ຮ່ວມ ສົມທົບທຶນກັນ ໃຫ້ຫຼານນອ້ຍຄົນນີ້ໄວ້ເປັນທຶນການຮຽນ

ໃນອາຫນ້າຄົດຕໍ່ຫນ້າ

ຄົນທີ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *