ເລື່ອງດີໆ ສໍາລັບສາຍມັກກິນມາກໄມ້ ໂດຍສະເພາະການເລືອກຊື້ໝາກໄມ້ຕາມລະດູການ,

0

ເລື່ອງດີໆ ສໍາລັບສາຍມັກກິນມາກໄມ້ ໂດຍສະເພາະການເລືອກຊື້ໝາກໄມ້ຕາມລະດູການ,

….

ຕາມໃຈຜູ້ມັກກິນບາງຄ້ງຫຼາຍຄົນກໍອາດຈະຄິດແມ່ນບໍ່ວ່າຕ້ອງເລືອກແບບໃດ ຈຶ່ງຈະໄດ້ໝາກທີ່ກິນແຊບ, ຫວານ, ຄືດັ່ງທີ່ເຄີຍກິນ ເພາະບາງເທື່ອ ຊື່ມາ

ມັນບໍ່ເປັນໄປຕາມທີ່ຄິດອະ ຊ່ວງນີ້ກໍຍາມໝາກໂມ ຫຼື ແຕງໂມ ເຮົາມີວິທີເບິ່ງ ສໍາລັບການຊື້ໝາກໂມມາຝາກກັນ ໂດຍຈະເລືອກແບບນີ້ເດີ້:

1 ເບິ່ງຕາມທາງນອກ ທໍາອິກໃຫ້ເບິ່ງປາຍຂອງໝາກໂມ ຕ້ອງເປັນປາຍນ້ອຍໆ ຈຶ່ງຖືວ່າໝາກແກ່ດີແລ້ວ ຕຶ່ງ ແລະ ແດງ

2 ອາດຈະເບິ່ງສີຂອງໝາກໂມ ເບິ່ງໃຫ້ເປັນສີສົດ ບໍ່ແມ່ນເຫຼືອງໆ

3 ໝາກໂມທີ່ແຊບຕ້ອງມີງ່າ ຫຼື ເຄືອມັນມານໍາ ຖ້າຄົນຂາຍ ບໍ່ບິດອອກ ແລະ ຍັງເປັນຂວັ້ນທີ່ດິບໆສົດໆຢູ່ແດງໆແບບນີ້ເລີຍເດີ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *