ນີ້ແມ່ນເຄືອຫມາກຢ່າງປ່າ ເປັນຢາດີກະເພາະລຳໄສ້ອັກເສບ, ເປັນບາດແຜ້

0

ນີ້ແມ່ນເຄືອຫມາກຢ່າງປ່າ ເປັນຢາດີກະເພາະລຳໄສ້ອັກເສບ, ເປັນບາດແຜ້ ເຈັບແສບຮ້ອນເອິກ,

..

ຂັບຖ່າຍຍາກ, ຖ່າຍອອກເລືອດ,..ຊອກມາຕົ້ມກິນໂລດດີປານປິດຖິ້ມ

#ວິທີນໍາໃຊ້: ໄປຕັດເອົາເຄືອມາແລ້ວຂູດເປືອກນອກມັນອອກຝັກຕາກແຫ້ງໄວ້ແລ້ວຕົ້ມກິນຕ່າງນໍ້າຫລືກໍລະນີເຂົ້າປ່າແລ້ວເຈັບກະເພາະກະທັນຫັນສາມາດກິນນໍ້າຢ່າງມັນສົດໆເລີຍກໍໄດ້.

ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *