ໝູ່ດີກວ່າເມຍ ແຕ່ງງານບໍ່ຮອດ 3 ມື ໄປຢູ່ນຳໝູ່ແລ້ວ

0

ແຕ່ງງາມບໍຮອດ3ມື້ສຳ ເຈົ້າບ່າວຢາກເມື່ອນຳຫມູ່ສຳສຸດເກິນ😂😂.

ຄລິບ

ທີ່ມາ

ຂໍອະນຸນາດເຈົ້າຂອງຄີບເດິ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *