ອັດສະຈັນ ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ

0

ອັດສະຈັນ ເກີດຫຍັງຂຶ້ນ😱

ຝຸງໂຕເຈຍ ຍ້າຍຮັງອອກຈາກຖໍ້າຜາ ຢູ່ເມືອງເຟືອງ ບີນເປັນສາຍຍາວອອກຕໍ່ກັນ

ໃຊ້ເວລາເກືອບ 20ນາທີ ຈຶ່ງອອກໝົດ ໃນຊ່ວງແລງໆມື້ວານ.

..

..

ຂອບໃຈພາບ: AP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *