ບອກຕໍ່ເອົາບຸນ ສາທຸໆ…!! ເຄືອເຂົ້າແກບ ຮັກສາພະຍາດປອດເຊັ່ນ ປອດອັກເສບ, ມະເຮັງປອດ, ໄອ້ອອກເລືອດ…

0

ບອກຕໍ່ເອົາບຸນ ສາທຸໆ…!! ເຄືອເຂົ້າແກບ ຮັກສາພະຍາດປອດເຊັ່ນ

ປອດອັກເສບ, ມະເຮັງປອດ, ໄອ້ອອກເລືອດ…ກະແຕໄຕ່ໄມ້ແມ່ນພືດຊະນິດຫນື່ງທີ່ເຮົາມັກຈະພົບເຫັນໂດຍທົ່ວໄປຕາມບໍລິເວນຜ່າຫີນຫລືຕາມຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່, ເຊິ່ງມັນມີສັບພະຄຸນທາງຢາດີຫລາຍຢ່າງເຊັ່ນ:ແກ້ຫອບຫືດປົວມະເຮັງປອດ.

ເຄືອເຂົ້າແກບຮັກສາພະຍາດປອດເຊັ່ນ: ປອດອັກເສບ, ມະເຮັງປອດ, ໄອ້ອອກເລືອດ…ເປັນຢາບໍາລຸງເລືອດ, ຊ່ວຍການຫມູນວຽນຂອງເລືອດ, ຂະຫຍ້າຍຫລອດເລືອດປົວພະຍາດເບົາຫວານຊ່ວຍຟືນຟູຫມາກໄຂ່ຫລັງອີກ

ຍັງມີຄວາມເຊື່ອວ່າຖ້າຫາກນໍາກະແຕໄຕ່ໄມ້ມາປູກບໍລິເວນບ້ານເຮືອນມັນຈະຊ່ວຍເປັນສິ່ງນໍາໂຊກນໍາຫລາບມາສູ່ຄົນໃນຄອບຄົວ, ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີແຕ່ຄວາມສຸກແລະຈະເລີ້ນຮຸ່ງເຮືອງນໍາອີກ

ຮີບຊອກມາປູກໄວ້ຕາມບ້ານເດີຖ້າທ່ານໃດບໍ່ຢາກພາດສາລະຄວາມຮູ້ດີໆແບບນີ້ກົດຕິດຕາມເຟດໄວ້,ຢາກຮູ້ກ່ຽວກັບຢາປະເພດໃດຄັອມເມັນມາຖາມໄດ້

ແຫລ່ງທີ່ມາ: Sion Inthongyavong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *