ຂ່າວດີມາແລ້ວພີ້ນ້ອງ

0

📢ຂ່າວດີມາແລ້ວພີ້ນ້ອງຊາວເມືອງວັງວຽງ,ແຂວງວຽງຈັນ!

ສະມັກດວ່ນເດີ.

👉ເຊິ່ງລາຍລະອຽດຕາມນີ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *