ປະຊາຊົນຍາດກັນກົດບັດຄິວຊື້ພັນທະບັດ

0

ໂຫ໋ ມີສະມາຊິກສົ່ງບອກມາວ່າ

ປະຊາຊົນຍາດກັນກົດບັດຄິວຊື້ພັນທະບັດລັດຖະບານຫວ່າງເຊົ້ານີ້!!

ປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍໄດ໋ນິ!!

..

..

..

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *