ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂາຍວ່າໝົດແລ້ວ ສົມເຫດຜົນບໍ?

0

ພໍຮອດເວລາ8:30.ວັນທີ28/2/2023.

..

ພະນັກງານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດສາຂາໃຫຍ່.

ຕອບຂ້າພະເຈົ້າວ່າທັນຖະບັດລັດຖະບານໝົດແລ້ວ.ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂາຍວ່າໝົດແລ້ວ.

ສົມເຫດຜົນບໍ?

.

..

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *