ບອກເອົາບຸນ ສາທຸໆ…!! ອັນນີ້ແມ່ນຮາກອ່ຽນດ່ອນ ເປັນຢາດີໂລກກະເພາະ ,ດີໂຣກເອດ ແລະ ປອດອັກເສບ (ມີຄລິບ)

0

ນີ້ແມ່ນຕົ້ນປາໄຫຼເຜຶອກ ຫຼື ວ່າຮາກອ່ຽນດ່ອນເກີດຕາມປ່າຕາມເຂົາເປັນຢາດີກະເພາະນຳເອົາຮາກມັນມາຝົນໃສ່ນ້ຳ

..

ກີນຫຼືຝົນໃສ່ນຳປູນໃສກີນເປັນຢາດີປວດທ້ອງຢ່າງຮຸນແຮງຈາກໂລກກະເພາະຫຼືກະເພາະອາຫານອັກເສບດີເຫັນຜົນທັນຕາແທ້ສູດບູຮານດັ່ງເດີມ.

ນອກຈາກເປັນຢາດີກະເພາະອາຫານແລ້ວສັບພະຄຸນຂອງປາໄຫຼເຜຶອກຫຼືວ່າອ່ຽນດ່ອນຍັງເປັນໂຕຢາແກ້ເຈັບເສັ້ນເຈັບເອັນ

ໂດຍການນຳເອົາຫົວມັນມາຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງກຳມືໜຶ່ງຕົ້ມເອົາຈົນນ້ຳພົດດີແລ້ວແບ່ງກີນວັນລະສອງຄັ້ງ(ເຊົ້າ-ແລງ)

ແກ້ປວດເມຶ່ອຍຕາມຮ່າງກາຍຕ່າງໆ ແລະອາການປວດເສັ້ນເອັນດັ່ງກ່າວກໍ່ຈະຄ່ອຍໆຫາຍເປັນປົກກະ

..

..

..

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *