ຮູ້ແລ້ວປ່ຽນ..!! ລະວັງອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ໃຜທີ່ມັກເອົາໂທລະສັບໄວ້ທາງຂ້າງເວລານອນ.

0

ລະວັງອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ໃຜທີ່ມັກເອົາໂທລະສັບໄວ້ທາງຂ້າງເວລານອນ.

ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກດິຈິຕອນ ໂທລະສັບ ຫລື ສະມາດໂຟນກໍກາຍເປັນປັດໄຈທີ 5 ໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງທຸກຄົນ

ພົກພາຕິດຕົວນຳຕະຫລອດເວລາ ບໍ່ເວັ້ນແມ່ນແຕ່ຕອນນອນກໍຍັງວາງໄວ້ເທິງຫົວ ຫລື ໃກ້ໆຕົນເອງໂດຍບໍ່ປິດເຄື່ອງ ແລະ ຍັງເປີດສັນຍານມືຖື ຫລື ສັນຍານ wifi ປະໄວ້ຕະຫລອດເວລາ,

ຫລາຍຄົນກໍອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນວ່າ ການວາງໂທລະສັບໄວ້ໃກ້ຫົວຕອນນອນ ຫລື ລົມໂທລະສັບເປັນເວລາດົນເກີນໄປ

ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະໝອງໄດ້ ອາດເຖິງຂັ້ນສະໝອງເສື່ອມ ຫລື ເປັນມະເຣັງສະໝອງໄດ້ ເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍວ່າມັນມີຜົນກະທົບແນວໃດແດ່?

ການວາງໂທລະສັບໄວ້ເທິງຫົວຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ນອນຫລັບໂດຍເປີດສັນຍານໂທລະສັບປະໄວ້ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໃຊ້ງານ.

ແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາຈະດູດຊຶມຊັບເອົາສັນຍານຕະຫລອດເວລາ ເມື່ອສະສົມເປັນເວລາດົນມັນກໍສາມາດສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບປະສາດ ຖ້າເຮັດແບບນີ້ຢູ່ເລື້ອຍໆຈະມີຜົນຂ້າງຄຽງເຊັ່ນ:

ນອນຫລັບຍາກ, ສູນເສຍຄວາມຊົງຈຳວິທີປ້ອງກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *