ຍົກໃຫ້ ລາວ ເປັນພະລັງງານສະອາດທີ່ສຸດ ໃນພູມີພາກອາຊຽນ

0

ໄທ ຍົກໃຫ້ ລາວ ເປັນພະລັງງານສະອາດທີ່ສຸດ

..

ໃນພູມີພາກອາຊຽນກິໂລແມັດ ແລະ ມີພື້ນທີ່ອ່າງໂຕ່ງ, ບ່ອນເກັບກັກນໍ້າ ເກືອບ 80% ຂອງປະເທດ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ພະລັງງານນ້ຳ ຊຶ່ງເປັນພະລັງງານສະອາດສີຂຽວ

ໃນການຜະລິດໄຟຟ້າເພື່ອຊົມໃຊ້ ແລະ ການສົ່ງອອກ..ເນື່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໄຫຼຜ່ານຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ

ດ້ວຍໄລຍະທາງ 1,500ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງມີການສົ່ງອອກໄຟຟ້າໄປຍັງປະເທດອາຊຽນດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ: ໄທ, ກໍາປູເຈຍ, ຫວຽດນາມ, ມຽນມາ, ມາເລເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ..ສໍາລັບປະເທດໄທແລ້ວ

ຖືວ່າເປັນຄູ່ຄ້າອັນດັບ 1 ດ້ານການນໍາເຂົ້າກະແສໄຟຟ້າຈາກ ສປປ ລາວ ເພື່ອສະໜອງການຊົມໃຊ້ໃນພາກຄົວເຮືອນ,ໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ອື່ນໆ.

ຊຶ່ງສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບປະເທດລາວ ຢ່າງມະຫາສານໃນແຕ່ລະປີ.ຂະນະດຽວກັນ, ໄທກໍ່ຍັງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ນໍາດ້ານພະລັງງານສະອາດລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພູມີພາກອາຊຽນ

ໂດຍຄາດວ່າ: ໃນປີ 2023 ສປປ ລາວ ຈະສາມາດເພີ່ມກໍາລັງການຜະລິດໄດ້ສູງເຖິງ 20,000 MW ໂດຍຜູ້ຜະລິດໄຟຟ້າລາຍໃຫຍ່ຂອງລາວ

ແມ່ນບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຫຼື EDL-Gen ນັ້ນເອງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *