ດີໃຈເຈົ້ານຳໝ້າທີ່ຈັບໂຈນໄດ້ແລ້ວໂຈນຜູ້ນີ້ເປັນນັກຕົ້ນຕຸ່ນໄຫ່ຍໄປຕົ້ນຕຸ່ນ

0

ດີໃຈເຈົ້ານຳເຈົ້າໝ້າທີ່ຈັບໂຈນໄດ້ແລ້ວ

ຜູ້ນີ້ເປັນນັກຕົ້ນຕຸ່ນໄຫ່ຍໄປຕົ້ນຕຸ່ນແຕ່ບ້ານລະເມືອງໄຫ້ລະວັງແນ່ເດີໂຈນຜູ້ນີ້ບໍທຳມະດາປອນແປ້ງເອກະສານຫລາຍຍາງເອກະສານໂຈນ

ຄົນຜູ້ດຽວມີຫລາຍຊືິ້ມີຫລາຍບ້ານຊົມເຊີຍນຳຕຳຫຼວດຈັບໂຈນໄດ້ໂຈນຜູ້ນີ້ໄປຫາຊໍ່ກົງແຕ່ລະຄົນຫລາຍກະດີໂຈນຜູ້ນີ້ບໍຕ້ອງເອົາມັນໄວເດີ

ຂ້າມັນຖີ້ມໂລດມັນມາລັກລົດຂ້ອຍແບບໜ້າດ້ານຯໂພນວ່າຂ້ອຍເຫຼືອໃຈແຮງ

..

ທີມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *