ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງເກີນລາຄາຕະຫຼາດເດີ້

0

ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງເກີນລາຄາຕະຫຼາດເດີ້….

ໝີ່ໄວໆຫອບໜຶ່ງ8.000 ກີບ, ນໍ້າຕຸດກາງລາຄາປົກກະຕິ3.000 ກີບຮ້າຍນີ້ຂາຍ 7.000 ກີບ.

ຮ້ານນີ້ຢູ່ບ້ານ ໜອງວຽງຄຳ ຮ່ອມ 1. ພະແນກທີກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງລົງມາກວດເບິ່ງເດີ້….

ແນວນີ້ບໍ່ປ ະເທດລາວເຮົາ…ໃນຄືນວັນທີ20/02/2023 ຄະນະບ້ານ ໜອງວຽກຄຳຕ້ອງເບິ່ງເດີ້…

ເບິ່ງຕາມຄິບຈຮາ

ຄລິບ

ຄລິບ2

ທີມາ

..

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *