ກົມກົງສູນ ຈະເລີ່ມທົດລອງນໍາໃຊ້ລະບົບຈອງມື້ນັດ

0

ກົມກົງສູນ ຈະເລີ່ມທົດລອງນໍາໃຊ້ລະບົບຈອງມື້ນັດຍື່ນເອກະສານ

ຄໍາຮ້ອງຂໍໜັງສືຜ່ານແດນແບບອອນລາຍໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ 2023 ນີ້ ແລະ ຈະເປີດໃຫ້ຈອງມື້ນັດ ນັບແຕ່ວັນທີ 6 ມີນາ 2023 ເປັນຕົ້ນໄປ

ທີ່ເວັບໄຊ www.consularlao.gov.la

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການຈອງມື້ນັດແລ້ວຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານຖ່າຍຮູບ ຫຼື ພິມໃບນັດທີ່ມີ QR code

..

ເພື່ອເອົາມາຍື່ນພ້ອມກັບເອກະສານທີ່ປະກອບຕາມເງື່ອນໄຂຂອງການຂໍເຮັດຫນັງສືຜ່ານແດນຢ່າງຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນຢູ່ກົມກົງສຸນໃນມື້ທີ່ໄດ້ຈອງໄວ້.

ກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດມາຍື່ນຕາມມື້ນັດໄດ້ ແມ່ນຖືວ່າສະຫຼະສິດ ແລະ ຕ້ອງເຂົ້າລະບົບຈອງຄິວໃໝ່ໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ແຈ້ງການ

..

..

..

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *