ຂ່າວດີ ພີ່ນ້ອງ !..ອັບເດດລາຄາຄຳ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ປະຈຳວັນທີ 19 ກຸມພາ 2023

0

ມື້ນີ້ເຫັນວ່າເລດເງີນບາດ ລົງອີກແລ້ວ ເລດອັດຕາຊື້ ມື້ວານ 498.02 ແຕ່ມື້ນີ້ 496.04 . ອັດຕາຂາຍ ມື້ວານ 503, ມື້ນີ້ 501 …ອັບເດດ ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນທີ 19/2/2023
.

ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້-ເງິນຝາກ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆຂອງ ທະນາຄານ

#ລາຍລະອຽດ ຂອງເລດເງີນການແລກປ່ຽນມີດັ່ງນີ້:

ຫມາຍເຫດ!.. .. ສ່ວນເລກນອກມີການປ່ຽນແປງທຸກນາທີ ແລະ ສູງກວ່າທະນາຄານ

ອັບເດດລາຄາຄໍາປະຈໍາວັນ ວັນທີ 19/2/2023 ຖ້າມີການປ່ຽນແປງພາຍໃນມື້ທາງເຮົາຈະແຈ້ງຜ່ານໜ້າຮ້ານ ແລະ ລະບົບຂອງຮ້ານຄໍາພໍໃຈ

ລາຄາຄຳ, ມື້ວານ 15,982,000 ແຕ່ມື້ມີ 15,982,000..ລາຍລະອຽດຂອງລາຄາຄຳມີດັ່ງນີ້

ອອມຄຳວັອດແອັບ ຫຼຶ ໂທ: 020 5524-2222

ໂອນ ໄທຍ-ລາວ 020 9603 7789

ສາຂາຄຳມ່ວນ 020 9966 2566

ສາຂານະຄອນຫລວງ 020 9990 8995

,

,

,

,

,

.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *