ປະກາດຊອກເມຍຄົນລາວວ່າຊັນ

0

ປະກາດຊອກເມຍຄົນລາວວ່າຊັນ 😅

ຄ່າທໍານຽມແນະນໍາ 100usd ຈະຖືກມອບໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ແນະນໍາແມ່ຍິງທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບບຸກຄົນນີ້.

ຊື່: Jo Iluອາຍຸ: 55 (1968)ຄວາມສູງ: 170-75

ອາຊີບ: ບໍລິສັດຢາສູບເກົາຫຼີລາຍໄດ້ປະຈໍາປີ: 100 ລ້ານ won (100,000usd)

ຄອບຄົວ: ແມ່ (1 ຄົນ)ສາຍພົວພັນການແຕ່ງງານ: ການຢ່າຮ້າງ, ປະຈຸບັນຢູ່ຄົນດຽວ.

ທີ່ຢູ່ອາໄສ: ອາພາດເມັນບຸກຄະລິກກະພາບແມ່ນອ່ອນໂຍນ.

ແມ່ຍິງທີ່ຂ້ອຍຢາກພົບ: ອາຍຸ 20 ຫາ 32 ປີແມ່ຍິງແຕ່ງງານຄັ້ງທໍາອິດຄວາມສູງ: 155d-165,

ເພດຍິງຮຽວການສຶກສາ: ຈົບວິທະຍາໄລງາມ, ແມ່ຍິງຄືຊິ

ທີມາ

..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *