ຂ້ອຍຂຽນຂໍຄວາມນີ່ທັງນຳ້ຕາ

0

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່Koukkickk Norasingh ໄດ້ໂພສໃນວັນທີ 17/02/2023 ວ່າ:  ຂ້ອຍຂຽນຂໍຄວາມນີ່ທັງນຳ້ຕາ ລາວເປັນຮັກຄັ້ງເເລກຂອງຂ້ອຍຮັກກັນເເຕ່ນ້ອຍ 8 ປີຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເວົ້າເຖິ່ງຄວາມສຳພັນຂອງເຮົາເລີຍ

.

ມື່ນີ້ຂ້ອຍຂໍເວົ້າ ຂ້ອຍຂໍຖາມ ໃຫ້ຂ້ອຍເວົ້າໃຫ້ບໍ່ວາຄວາມຈິ່ງນະມີຫັຍງເເນ່ຄວາມຈິ່ງເເມ່ນເຈົ້ານອກໃຈຂ້ອຍ ? ຄວາມຈິ່ງທີ່ເຈົ້າມີຫັຍງກັບນາຍຄູ່ລູກ? ຄວາມຈິ່ງທີ່ເຈົ້າມີຄິບນຳ້ຜູ້ສາວຊື້ມີນາ?

ຂ້ອຍເຫັນກັບຕາ? ຄວາມຈິ່ງທີ່ຜູ້ຍິ່ງທີ່ຊື່minnie ມາາບອກວາມີລູກນຳເຈົ້າເເລ້ວຂ້ອຍອອກຫນ້າເເທນວາຖ້າເເມ່ນລູກເຈົ້າເເທ້ເຮົາກະເເກ້ໄຂ່ຊ່ວຍກັນ?

ມີຈັກເເວບບໍ່ທີ່ຂ້ອຍດາເຈົ້າາໆກັບບ້ານມາຂ້ອຍກະຕ້ອງເຮັດບໍ່ມີຫັຍງເກີດຂຶ້ນເຈົ້າເວົ້າເເມ່ວາມັນບໍ່ເເມ່ນຄວາມຈິ່ງ?

ເເລ້ວເຫດການເເບບນີ່ມັນເກີດຂຶ້ນຕະຫລອດຈັກເດືອນຈັກປີ້ ?

ຜູ້ຍິ່ງທຸກຄົນຂອງລາວຂ້ອຍຮູ້ຫມົດຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍໄປເວົ້າໄປດາໃຜ ເເຕ່ເຫດການເທື່ອນີ່ມັນເກີນໄປອີຫລິ້ສຳຫລັບຂ້ອຍເເລະຄອບຄົວມັນຈັກເລື່ອງມັນຈັກເທື່ອເເລ້ວ ທັງຂຽນທັງສັ່ນຄວາມຮູ້ສຶກຕອນນີ່ຄວາມຈິ່ງທີ່ເຈົ້າປີບຄໍຂ້ອຍ?

ຈົນຂ້ອຍຮ້ອງຂໍຊີວິດ ຍ້ອນຂ້ອຍນອນສວຍລະບໍ່ໄດ້ຮັບໂທລະສັບ? ຄວາມຈິ່ງທີ່ເຈົ້າຍູ້ເເມ່ຂ້ອຍຄວາມຈິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະເອົາປືນມາຍິ່ງພໍ່ຂ້ອຍຄວາມຈິ່ງທີ່ຂ້ອຍ ຂໍຮ້ອງເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ເອົາເມຍນ້ອຍຄົນອື້ນມາເປັນເມຍໂຕເອງບໍ່ໃຫ້ເອົາຜູ້ຍິ່ງຄົນນີ້ມາເປັນເເມ່ຂອງລູກຂ້ອຍ?!

ຄວາມຈິ່ງທີ່ຂ້ອຍຍ່າງອອກມາຊີວິດເຈົ້າຈົນຂ້ອຍເປັນໂລກຊຶມເຊົາ ເລື່ອງນິ້ເຈົ້າຮູ້ດີຕົວະ? ເຈົ້າຕົວະເປັຍຄົນພາຂ້ອຍໄປຫາຫມໍ່ ?ຄວາມຈິ່ງພໍ່ບໍ່ ??

ທຸກໆເຫດການຂ້ອຍຍັງຢູ່ນຳເຈົ້າໃຫ້ໂອກາດເຈົ້າທຸກເຫດການທຸກລັກຖານຂ້ອຍມີຫມົດຂ້ອຍມີຮອດຄິບ ຂ້ອຍຍັງຢູ່ນຳເຈົ້າ ລະສຳຫລັບຜູ້ຍິ້ງຄົນນີ້ທີ່ກ້າວກາຍຂ້ອຍຂຽນຂໍຄວາມຫົວເຍາະເຍີຍຂ້ອຍ

ໃຫ້ຂ້ອຍເຮັດຈັງໃດໃຫ້ຂ້ອຍເອີນ່ຜູ້ຊາຍທີ່ເຄີຍລ້ຽງລາວເຄີຍເປັນຜົວລາວມາກ່ອນບໍ່ຂ້ອຍເຮັດໃດ້ໄດ້ ອັນທີ້ເຈົ້າເວົ້າວາທັງໆທີ່ມັນບໍ່ເເມ່ນຄວາມຈິ່ງ ລອງບໍ່??

ພິສູດນຳກັນຂ້ອຍຕ້ອງເຈັບປວດສຳໃດທີ່ເຫັນລູກຂ້ອຍມອບດອກໄມ້ໃຫ້ຄົນອື້ນທີ່ບໍ່ເເມ່ນເເມ່ໂຕເອງ..~-

ທີ່ມາ

ບໍ່ເຄິຍມີເດີ່ຄຳວາຢູ່ນຳກັນບໍ່ໄດ້ມີເເຕ່ຄຳວາເຈົ້ານອກໃຈຂ້ອຍ ເຈົ້າມາສູ່ຂໍຂ້ອຍກັບພໍ່ເເມ່ຂ້ອຍ ເຈົ້າຍັງພາພໍ່ແມ່ເຈົ້າມາ ເຊີນນາຍບ້ານມາເປັນສັກຄີພະຍານ

ມີບົດບັນທຶກ ຕອນເຈັ້າຢາກປະໃຫ້ດິລີເວີລີ້ມາຖ້າເອົາຟອມໃບສະເຫນີຂໍປະນໍາຂ້ອຍ ເຈົ້າຂົ່ມຂູ່ໃຫ້ເຊັ່ນ ຄັນມືງບໍ່ເຊັ່ນມຶງຕ້ອງກັບມາຢູ່ນໍາກູ ອ້າຍເຂີຍມຶງເເມ່ນໃຜຄອບຄົວມຶງເເມ່ນໃຜກູບໍ່ໄດ້ຢ້ານເຈ້າເວົ້າຄູ່ຂ່ອຍ?

ບາດນີ້ ຄັນເຈົ້າບໍ່ຮູ້ກົດຫມາຍໃຫ້ເຈົ້າມາອ່ານເດີ້ ການຫຍ່າຮ້າງ ມັນມີຂັ້ນບ້ານ ຂັ້ນເມືອງ ສອງຝ່າຍເຈລະຈາກັນ ແລ້ວມີຂໍ້ຕົກລົງເຕັມໃຈທັງສອງກໍ້າສອງຝ່າຍຈິ່ງອອກມາເປັນໃບຫຍ່າຮ້າງທີ່ສົມບູນໄດ້

ຄັນຂ້ອຍຍັງທໍາໃຈບໍ່ໄດ້ ບໍ່ເຕັມໃຈ ເຮົາກະຍັງຖືວ່າຜູກມັດກັນຢູ່ ເຈົ້າບໍ່ມີສິດເອົາເມຍນ້ອຍເຂົ້າມານອນບ່ອນຂ້ອຍ ມັນຜິດຮີດຄອງປະເພນີ

ມັນຢຽບຢໍ້າຈິດໃຈຂ້ອຍ ເອົາເຄື່ອງຂ້ອຍໄປໃສ່ ຍັງວ່າໂຕເອງຖືກ

ທີມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *