ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ຄິດເຫັນຕອນຮັກກັນແນ່

0

ເປັນຫຍັງຄືບໍ່ຄິດເຫັນຕອນຮັກກັນແນ່

ຕອນຢາກໄດ້ກັບຕອນໄດ້ມາຄືບໍ່ຮູ້ຈັກຮັກສາ ເຫັນຄົນອື່ນດີກ່ອນລູກກ່ອນເມຍໂຕເອງ

ຕີເມຍໃສ່ຕໍ່ຫນ້າລູກຍ້ອນຫວງເມຍນ້ອຍຕ້ອງເປັນຄົນແບບໃດຈຶ່ງເຮັດແບບນີ້ໄດ້ຄົ່ມເຫັງແຕ່ຜູ້ຍິງ ຊົ່ວກ່ອນຫມາອີກ

ຄລິບ

ທີມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *