ຄົກແຕກໃສ່ທະຫານ

0

ໃນວັນທີ 15/2/2023 ເປີດຄົກແຕກໃສ່ທະຫານ

ໃນຂະນະຫັດແອບປະຈຳປິ,ເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ ແລະ ເຈັບ 4 ຄົນ,

ທີ່ແຂວງເຊກອງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *