ປາກເຊ ແຕ່ ປາກບໍ່ອອກ 

0

ປາກເຊ ແຕ່ ປາກບໍ່ອອກ 

……ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າພາກເສດຈັດທົວຈະໄປທັດນະທີ່ປາກເຊແລ້ວບາດນີ້ນາງກະເປັນຮັບເລື່ອງດິວລົດເມສັບລັບໄປຮັ້ນດິວລາຄາກັນແລ້ວຫລັງຈາກນັ້ນກະເກັບເງີນນັກສືາເພື່ອໄປຈ່າຍຄ່າລົດຮັ້ນ

ແຕ່ພະເອີນວ່ານາງເອົາເງີນໄປເຮັດຢ່າງອື່ນບໍ່ໄດ້ເອົາໄປຈ່າຍຄ່າລົດຮັ້ນບາດຮອດມື້ສິໄປມາກະບໍ່ມີລົດ ເພາະນາງຮັ້ນເອົາເງີນໄປ200ລ້ານ+++ ລ່າສຸດກະປິດເຟສຫນີ

,,

ນາງ ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າພາກເສດຈັດທົວຈະໄປທັດນະທີ່ປາກເຊແລ້ວບາດນີ້

ນາງກະເປັນຮັບເລື່ອງດິວລົດເມສັບລັບໄປຮັ້ນດິວລາຄາກັນແລ້ວຫລັງຈາກນັ້ນກະເກັບເງີນນສເພື່ອໄປຈ່າຍຄ່າລົດຮັ້ນ

ແຕ່ພະເອີນວ່ານາງເອົາເງີນໄປເຮັດຢ່າງອື່ນບໍ່ໄດ້ເອົາໄປຈ່າຍຄ່າລົດຮັ້ນບາດຮອດມື້ສິໄປມາກະບໍ່ມີລົດ ເພາະນາງຮັ້ນເອົາເງີນໄປ200ລ້ານ+++

,,

,

,

,

,

ລ່າສຸດກະປິດເຟສຫນີ

ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *