ໂອ້ຍ! ອີຕົນເດ. 😭ໝໍລຳອິນແຕງ ນັກຮ້ອງດັງພາກໃຕ້ ຫາກໍໂຕນຂົວປາກເຊຈາກໄປຫວ່າງເດືອນແລ້ວນີ້

0

ໂອ້ຍ! ອີຕົນເດ. 😭ໝໍລຳອິນແຕງ ນັກຮ້ອງດັງພາກໃຕ້ ຫາກໍໂຕນຂົວປາກເຊຈາກໄປຫວ່າງເດືອນແລ້ວນີ້

..

ມາມື້ນິ້ ພໍ່ກໍ່ໄດ້ຈາກໄປຫາລູກສາວແລ້ວ . ເສຍໃຈນຳຄອບຄົວເດີ່😭😭

😭😭ບໍ່ເຈັບບໍ່ປວດແລ້ວເດິພໍ່ບຸນທອງຂໍ່ໃຫ້ພໍ່ຂຶ້ນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າເກິດດິສົມສຸກ…

ເອື້ອຍອິນແຕ່ງເອິຍພໍ່ເຈ້າລາວໄດ້ໄປຍູ່ນຳເຈ້າແລ້ວເດິດຸແລພໍ່ຕໍ່ໄປເດິເອຶ້ອຍ.😭

ທັງ2ຄົນຊິຍູໃນໃຈລູກຫລານໝໍລຳດອກຟ້າເພັດໂພນທອງຕຫລອດໄປຂອບໃຈພໍ່ທິ່ສິດສອນຄວມຮູ້ການຮ້ອງການລຳຕ່າງໆໃຫ້ລູກຫລານມາຕຫລອດ.RIP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *