ດ່ວນ! ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດນໍ້າມັນປີ້ນ

0

ດ່ວນ! ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດນໍ້າມັນປີ້ນ ເສັ້ນທາງ ດາກຈຶງ ເມືອງ ດາກຈຶງ ແຂວງ ເຊກອງ…..

..

ຄລິບ

ທີ່ມາ:Takheu Dokphasouk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *