ຮູ້ສືກວ່າຊີວິດມາໄກ້ເກີນຝັນແລ້ວ ຊີວິດຄົນເຮົາຮູ້ວ່າເຈັບແລ້ວຖອຍອອກ

0

ຮູ້ສືກວ່າຊີວິດມາໄກ້ເກີນຝັນແລ້ວ

ຊີວິດຄົນເຮົາຮູ້ວ່າເຈັບແລ້ວຖອຍອອກມາບໍ່ຕ້ອງເຮັດໄຫ້ເຂົາບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າເພາະເຮົາມີຄ່າພໍທີ່ຈະມາໄຫ້ເຂົາທັບມາຕີ

ຢ່າຮັກເຂົາຫຼາຍໄຫ້ກັບມາຮັກຕົວເອງເດີ ຢ່າປອຍໄຫ້ຕົວເອງເຈັບຕະຫຼອດໄປ

ແລກໆກະເຈັບເມືອເຮົາອອກມາໄດ້ແລ້ວມັນກະສະບາຍເອງບໍ່ມີເຂົາເຮົາກະຢູ່ໄດ້

ຝາກໄວ້ໄຫ້ຜູ້ຍີ່ງທີ່ກໍາລັງຈະເຈີບັນຫາຢູ່ຄິດໄຫ້ດີໆຖ້າຜົວຊົ່ວກະປອຍໄປໂລດຢ່າໄປແຄ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *