ກ່ອງສຸ່ມຮ້ານພໍ່ຄ້າຫລໍ່ບອກຕໍ່

0

ກ່ອງສຸ່ມຮ້ານພໍ່ຄ້າຫລໍ່ບອກຕໍ່ ຂ້ອຍເອັບf 5 ກ່ອງແຕ່ວັນທີ 06/1/2023

ຮອດວັນທີ06/2/2023 .1ເດືອນຜ່ານໃປ ຝາກມາ 1ກ່ອງ. ໂທຫາບໍ່ຮັບບາງມື້ປິດເຄື່ອງ ໂທນຳບາງມື້ຮັບ ແອັດມິນເລື່ອນມື້ຝາກເຄື່ອງໃປເລື້ອຍໆ

ຈົນຮອດວັນທີ 06/2/2023 ຝາກມາ1ກ່ອງ ໂທຫາປິດເຄື່ອງໃຜເຄີຍເຈິແບບນີ້ແດ່ 👉

.ຖ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ປະຈານຫຼາຍກ່ວານີ້ຕິດຕໍ່ກັບມາຫຼືໂອນເງິນຄືນ 996,000 ຈົບເລື້ອງ

ທີມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *