ອ່ານດ່ວນ! ອັນຕະລາຍຈາກແປ້ງນົວ

0

🧂ອັນຕະລາຍຈາກແປ້ງນົວ.

ມື້ນີ້ແອດມິນວາລະສານເທວາຈະນຳພາທ່ານມາຮູ້ຈັກກັບອັນຕະລາຍໃກ້ໂຕເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ຄືແປ້ງນົວເຄື່ອງປຸງຍອດນິຍົມຂອງຫລາຍໆທ່ານທີ່ມີຫລາຍຄົນມັກຈະຄິດວ່ານຳມາປຸງແລ້ວເຮັດໃຫ້ຍົກລົດຊາດອາຫານໃຫ້ແຊບ ແຕ່ວ່າທ່ານຮູ້ ຫລື ບໍ່ ວ່າເຄື່ອງປຸງທີ່ຊື່ວ່າ :

ແປ້ງນົວ ນີ້ແມ່ນມີອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຫລາຍສົມຄວນ, ໂດຍໃນນີ້ແອດມິນວາລະສານເທວາໄດ້ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍຈາກແປ້ງນົວມາຝາກແກ່ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ນຳກັນ ແລະ ໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ມີສະຕິ

ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ແປ້ງນົວເຂົ້າໃນການປຸງອາຫານໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ຫລື ບໍ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນນານປຸງອາຫານເລີຍ ເຮັດໄດ້ແນວນີ້ກໍ່ເພື່ອສຸຂະພາບຂອງທ່ານເອງ.

ແປ້ງນົວມີຊື່ທາງວິທະຍາສາດວ່າ : ໂມໂນ ໂຊດຽມ ແອລ ກລູຕາເມດ ( MONOSODIUM-L-GLUTAMATE ) ແລະ ມີຊື່ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ : MSG.

ພິດ ແລະ ອັນຕະລາຍຈາກແປ້ງນົວແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນໄດ້ແກ່ :

1. ສ່ວນທີ່ເກີດຈາກໂຊດຽມແມ່ນມີດັ່ງນີ້ :

– ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຮ່າງກາຍມະນຸດຫລຸດລົງ.

– ເຮັດໃຫ້ເກີດມີສານຕົກຄ້າງໃນສະໝອງຂອງເດັກ ເຊິ່ງໃນເມື່ອເດັກໃຫຍ່ຂຶ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເດັກກາຍເປັນຄົນປັນຍາອ່ອນໄດ້.

– ເຮັດໃຫ້ເດັກແອນ້ອຍເກີດອາການຊັກເຖິງຂັ້ນຮຸນແຮງ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງແພດບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ອາດເຮັດໃຫ້ການຮັກສາຜິດພາດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍໄດ້.

– ເປັນໄພຕໍ່ແມ່ຍິງຖືພາເຮັດໃຫ້ມີອາການບວມນໍ້າ ແລະ ຍັງມີພິດໄພຕໍ່ລູກໃນທ້ອງ.

– ອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ປ່ວຍໂລກເບົາຫວານ, ໂລກຄວາມດັນ, ໂລກຫົວໃຈ ແລະ ໂລກອື່ນໆທີ່ແພດຫ້າມກິນເຄື່ອງເຄັມ.

2. ພິດໄພ ແລະ ອັນຕະລາຍທີ່ເກີດຈາກແປ້ງນົວໂດຍກົງແມ່ນມີດັ່ງນີ້

ມ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຮ້ອນທີ່ປາກ, ລີ້ນ, ໃບໜ້າ, ແກ້ມ, ລໍາຄໍ, ໜ້າເອິກ, ບາງຄົນອາດມີຕຸ່ມ ແລະ ຜື່ນສີແດງຂຶ້ນຕາມໂຕ.

ທຳລາຍສະໝອງສ່ວນໜ້າທີ່ມີຊື່ວ່າ : Hypothalamus ເຊິ່ງເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ລະບົບສືບພັນ, ເຮັດໃຫ້ມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ປັນຍາອ່ອນ ແລະ ສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບສືບພັນຜິດປົກກະຕິ.

– ທຳລາຍລະບົບປະສາດຕາ.

– ທຳລາຍກະດູກ ແລະ ໄຂກະດູກ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຜະລິດເມັດເລືອດແດງໃນຮ່າງກາຍ, ເຮັດໃຫ້ເລືອດຈາງໄດ້.

– ເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກຜິວໜັງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ວິຕາມິນໃນຮ່າງກາຍຫລຸດລົງ.

– ເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກມະເຮັງໄດ້ໂດຍສະເພາະອາຫານທີ່ມີ່ສວນປະສົມຂອງແປ້ງນົວ ແລະ ຜ່ານຄວາມຮ້ອນຈາການປີ້ງ ຫລື ຈີ່.

ເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກປະສາດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.ເມື່ອຮູ້ໂທດຂອງແປ້ງນົວຄືດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ແລ້ວທາງວາລະສານເທວາຂໍແນະນຳໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງຫລຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ແປ້ງນົວເຂົ້າໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານເຮັດດັ່ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງທ່ານເອງ.ວາລະສານເທວາ TAVA Magazine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *